Start
Fåglar vi sett vid Dalkarlskärret –
artlista med bilder
Läs mer om bilderna och Dalkarlskärret »
Här finns bilder från 2008
Här finns bilder från 2009
Här finns bilder från 2010
Här finns bilder från 2011
Här finns bilder från 2012
Här finns bilder från 2013
Här finns bilder från 2014
Här finns bilder från 2015
Här finns bilder från 2016
Här finns bilder från 2017
Här finns bilder från 2018
Litet från Hjälstaviken
Samtliga bilder
© Henrik Lundström
Vill du ha  ett märke att sätta på bilen? Maila till henrik@dokinf.com