Start
Fåglar vi sett vid Dalkarlskärret –
artlista med bilder
Läs mer om bilderna och Dalkarlskärret »
Bilder 2008 Bilder 2009
Bilder 2009 Bilder 2010
Bilder 2011 Bilder 2012
Bilder 2013 Bilder 2014
Bilder 2015 Bilder 2016
Bilder 2017 Bilder 2018
Bilder 2019 Bilder 2020
Litet från Hjälstaviken
Samtliga bilder
© Henrik Lundström
Vill du ha  ett märke att sätta på bilen? Maila till henrik@dokinf.com