Dalkarlskärret 2012 30 april
<< Första   < Bakåt   Framåt >   Senaste >>  

Kanadagås som kraftfullt bevakar sitt revir.

Jan - Mars April Maj Juni Juli - aug - sept Augusti