Dalkarlskärret utanför Uppsala. Vi har besökt den här fågellokalen utanför Uppsala sedan 70-talet, men från år 2008 intensifierade vi bevakningen och började fotografera en del av vad vi kunde se.

År 2009 utökade vi bevakningsområdet till att att omfatta även Stora Kärret, en mindre vattensamling i Dalkarlskärrets närhet. På de här sidorna finns alltså bilder både från Dalkarlskärret och Stora Kärret.

Under perioder har Dalkarlskärret varit en blomstrande fågellokal. Bland annat häckade här 1997 och 1998 uppåt 1500 par skrattmåsar. Sedan dess har dock antalet häckande fåglar minskat. År 2003 uteblev skrattmåsarna helt och hållet, och även doppingar, söthonor, rörhönor, änder och dykänder har blivit färre de senaste åren.

År 2011 försvann rörhönorna och 2012 var ett riktigt bottenår. Även pålitiiga häckare som sothöna, knipa, vigg och brunand verkar försvann. År 2013 har sothönorna lyckats producera ett par ungar och rörhönor finns i alla fall ett par stycken. Även en skrattmåskoloni beståenda av två exemplar har setts häcka, men det är osäkert om de lyckades med sitt djärva uppsåt.

Den enda glädjen var gråhakedoppingarna som började komma 2008. De har häckat och lyckats föda upp ungar nästan alla år sedan dess.

Men 2014 tog även det nöjet slut. Trots två häckningsförsök lyckades gråhakedoppingarna inte få fram någon uinge. Gissningsvis är det något rovdjur som smaskar i sig alla ungar som kläcks i Dalkarlskärret.